Algemeen

Nieuwe locaties voor spreekuur Wijkteam Maasniel/Asenray/Leeuwen/Tegelarijveld

Door Gilsing lokale media

Inwoners in Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld kunnen al enige jaren een beroep doen op het wijkteam. Daarin zitten onder andere de wijkagent, de wijkboa, medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de wijkregisseur van de gemeente. Het wijkteam wil zichzelf nog zichtbaarder maken en gaat daarom het wekelijkse spreekuur op wisselende locaties houden.

Tijdens een wijkspreekuur kunnen bewoners terecht met vragen over leefbaarheid, veiligheid en zorg. Tot nu toe vond het wijkspreekuur steeds plaats in het wijkgebouw Tegelarijveld, op dinsdagmiddag tussen 15.00 tot 16.30 uur. De locatie gaat nu rouleren. In alle vier de wijken zijn locaties gevonden waar het wijkteam spreekuur gaat houden. Dat is mede te danken aan de goede samenwerking met de wijkraad Tegelarijveld, het Comité van Samenwerking Asenray, de basisschool Leeve en de Voedselbank Midden-Limburg.

Wanneer en waar is het wijkspreekuur:

Eerste dinsdag van de maand in Maasniel, het gebouw van de Voedselbank aan de
Charles Ruysstraat 84
Tweede dinsdag van de maand in Asenray in Gemeenschapshuis De Duup aan de Dorpsstraat 97
Derde dinsdag van de maand in Leeuwen in de Basisschool ‘Leeve’ aan de Jan Amentstraat 24
Vierde dinsdag van de maand in Tegelarijveld in het wijkgebouw Tegelarijveld aan de Schepen van Hertefeltstraat 26A
Het wijkteam start 19 maart op deze locaties; het is een proefperiode die duurt tot december 2019.De tijdstippen blijven gelijk, dus tussen 15.00 uur en 16.30 uur is iedereen welkom om met mensen van het wijkteam in gesprek te gaan. Zo nodig verwijst het wijkteam door naar andere organisaties of informatiebronnen. De wijkagent en wijkboa lopen tijdens het wijkspreekuur bovendien een ronde in de wijk.

 

|Doorsturen

Uw reactie