Algemeen

St. Jozefmis


Het bestuur van St. Jozefput Leeuwen nodigt u van harte uit om op zaterdag 17 maart 2018 de H. Mis in de Lambertuskerk te Swalmen bij te wonen. De mis begint om 19:00 uur en wordt opgeluisterd door De Leeuwer Cantorij.

De St. Jozefmis is jaarlijks rond de naamdag van Sint Jozef. Tijdens deze mis gedenken wij mede de leden van onze buurtvereniging die ons reeds zijn ontvallen.

Bestuur St. Jozefput Leeuwen
|Doorsturen