Parochie

Misintenties Maasniel Leeuwen Wk 11


H.Laurentius / H.Joseph
Maasniel / Leeuwen
O.L.V.V. van de Goede Raad en H.Jozef
Asenray
---------------------------------------
Pastoor Wilson Varela.
In noodgevallen 06- 11332962
Email; wilson_varela@hotmail.com
Nassaustraat 90- 6043 ED
Tel.pastorie 0475-332837

Aanvragen huwelijken
Mevr. Benjamin 06-40359993
Aanvragen doopsels
Via het Parochiebureau tel:0475-329517

Parochiebureau (o.a. opgeven misintenties) tel:0475-329517
Misintentie graag 17 dagen vooraf opgeven.
Pastoor Ramakersstraat 8 6042 KG
Tel. 329517
E-mail: laurentiusparochie@gmail.com
Openingstijden ma .wo. vr 09.00 – 12.00 u
Op dinsdag en donderdag gesloten.
Kerkbijdragen Maasniel / Leeuwen
Bank ;NL02 RABO 0131 2024 13
Misintenties Asenray
14 dagen van te voren opgeven.
Maria v.d. Beek, Dorpstraat 58, Asenray
Telefoon 0475-326756
Kerkbijdrage,
via rek. NL78 RABO 0131 2042 46 t.n.v.
Parochie O.L.Vrouw van Goede Raad en H. Jozef Asenray
Voor mistijden en misintentie zie huis en huisblad van Asenray
_________________________________
Misintenties Maasniel & Leeuwen
Zaterdag 17 maart H. Mis 18.00 uur

* Mw. Corrie Engelen
* Jaenne Kempen van der Bruggen

**Vrijwilligers gezocht.
Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij het onderhoud van de kerkhof te Maasniel.
Voor Informatie 0475 323531.
|Doorsturen